Daily Archives: 20 август 2009

Каква минимална заплата, каква директива???

Това трябва да е недоразумение. Председателят на КНСБ д-р Желязко Христов е казал, че „европейските директиви са ясни – минималната работна заплата трябва да е поне 60% от средната.”

Много ми се иска да видя тази директива. Вярно е, че има призиви за обща европейска политика за минималното заплащане на труда. Но няма директива.