Daily Archives: 8 септември 2009

57 точки за реформа на съдебната власт

Министерството на правосъдието е представило нов план за действие от 57 точки, целящ цялостна реформа на българската съдебна система.

Това е наистина добра новина. Но би било много по-добре, ако беше осигурен публичен достъп до документа и ако този документ беше обсъден със заинтересованите страни и съответните неправителствени организации, преди да бъде изпратен в Брюксел.

Наистина се нуждаем от прозрачност на процеса на определяне и изпълнение на политиките, за да получим устойчиви резултати в това сериозно начинание – реформирането на българската съдебна власт.

СЕО: Ограниченията на хазартните онлайн игри са позволени

Съдът на ЕО в голям състав (13 съдии, вкл. съдия Арабаджиев) е постановил, че ограниченията на хазартните игри по Интернет са законосъобразни с цел борба с измамите и престъпните прояви.