Daily Archives: 9 септември 2009

Помощта за изменението на климата – недостатъчна?

Financial Times съобщава, че Европейският съюз планира да отдели 15 милиарда евро годишно за подпомагане на бедните държави за справяне с ефектите от изменението на климата.

Според FT това предложение не отговаря на исканията на развиващите се държави. В допълнение според вестника предложението е формулирано така, че да допусне използването и на помощта за развитие, предоставяна от ЕС, като част от приноса на съюза за справяне с измененията в климата. Тази идея се оспорва от неправителствените организации, използващи помощта за развитие.

Въпросът за помощта, необходима на развиващите се страни за намаляване на техните емисии и адаптиране към въздействието на изменението на климата, е един от четирите основни политически теми на срещата в Копенхаген, формулирани от Иво де Боер, изпълнителният секретар на Рамковата Конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC).