Daily Archives: 1 октомври 2009

Кой държи ключовете към Договора от Лисабон?

Утре хората в Ирландия ще решат съдбата на Договора от Лисабон.

Но не всичко приключва с това. Седемнадесет чешки сенатори са подали нова жалба срещу Договора от Лисабон в чешкия Конституционен съд. Те твърдят, че гаранциите за Ирландия имат характера на допълнителни клаузи към Договора от Лисабон и че по-конкретно гаранцията за запазване на ирландския комисар представлява ясно изменение на Договора от Лисабон.

В същото време бившият министър-председател на Чешката република Мирек Тополанек казва след среща с Жозе Мануел Барозо, че „ако Договорът от Лисабон не бъде подписан поради отказа на президента Вацлав Клаус да го подпише, [съставът на] Европейската комисия ще бъде съкратен”, оставяйки Чешката република без комисар.

Това можа да е вярно. Но все още се нуждаем от единодушно решение на Съвета по Договора от Ница относно „ротационна система базирана на принципа на равенство”.

Имайки предвид новата процедура пред чешкия Конституционен съд, може би е разумно преговорите да започнат сега.

Доклад на Международната проучвателна мисия за конфликта в Грузия

Вече е достъпен окончателния доклад от Международната независима проучвателна мисия за конфликта в Грузия.

Мисията беше създадена с решение на Съвета на ЕС през декември 2008 г. Както се посочва в доклада, това е първият път в историята, когато Европейският съюз решава активно да се намеси в сериозен въоръжен конфликт.

Докладът е внимателно изследване на един скорошен военен конфликт и прави важен принос към по-нататъшното научно изследване на този епизод. Въпреки това медиите и обществеността искат да знаят „кой започна пръв”.

Докладът е нееднозначен в отговора на този въпрос. Посочва се фактът, че от руска страна е имало предоставяне на обучение и военно оборудване за сепаратистки военни сили в Абхазия и Южна Осетия преди конфликта от август 2008 г. Изглежда, че е имало приток на доброволци или наемници от територията на Руската федерация към Южна Осетия през тунела Роки и Кавказ в началото на август, както и наличие на руски военни сили в Южна Осетия, различни от мироопазващите.

Въпреки това именно Грузия започва военна операция срещу Цхинвали и околностите на града в нощта на 7 срещу 8 август 2008 г. Докладът посочва, че това използване на сила не е оправдано от гледна точка на съответното международно право.

Докладът също посочва, че незабавната реакция на Русия за защита на руските мироопазващи сили е напълно оправдана. Посочва се обаче, че руските военни действия далеч са надминали разумните предели на отбранителните действия.

Това е много кратко обобщение на констатациите. Препоръчвам изчитането поне на първата част от доклада, която съдържа много интересни наблюдения.

Преговорите с Иран – Е3+3 или П5+1 или…?

Joshua Keating говори за името на формата за преговори с Иран, който включва САЩ, Франция, Великобритания, Китай, Русия и Германия. Един начин е да се нарече формата е П5+1 (постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН+Германия). Друг начин е да се говори за Е3+3 (европейските държави + останалите).

Keating не харесва акронима Е3+3, но очевидно пропуска нещо. Г-н Хавиер Солана (върховен представител по Общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз) също ще участва в преговорите. И о, всъщност той е уредил самата среща.

Така че може би не е чак толкова лошо да се постави акцент върху Европа, само този път.

Кодифицирана директива относно едноличните дружества с ограничена отговорност

Новата кодифицирана Директива 2009/102/ЕО в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност е обнародвана в Официален вестник.