Daily Archives: 10 октомври 2009

Клаус иска нова декларация към Договора от Лисабон

Чешкият президент Вацлав Клаус иска изключване на Чешката република от приложението на Хартата за основните права на Европейския съюз, подобно на вече полученото от Великобритания и Полша, за да подпише Договора от Лисабон.

Това означава или пре-ратификация на Договора от Лисабон, или поне изрична декларация от Европейския съвет.