Daily Archives: 14 октомври 2009

Икономическата и финансова криза – европейската правна перспектива

Нов, полезен доклад на Prof. Sideek Mohamed Seyad съдържа правен анализ на глобалната икономическа и финансова криза от европейска гледна точка.

Според автора е трудно да се координира общ подход в кризисна ситуация в рамките на правната система на ЕС. Една от причините е, че Европейският съюз няма законодателна компетентност в определени области като данъчното облагане например. В други области, като трансграничното предоставяне на банкови услуги, правното регулиране се извършва до голяма степен на национално ниво.

Докладът посочва, че в отговор на кризата са надделели националните интереси пред по-широката цел за европейска интеграция, като държавите членки са приели различни мерки, за да защитят своите индустрии.

Общ извод е, че бъдещата стабилност и единство на ЕС до голяма степен зависят от възстановяването на нормалността в източната част на Съюза.

Поправяне на съдебната власт – мисията невъзможна?

Трима членове на Висшия съдебен съвет – Стойко Стоев, Иван Димов и Пламен Стоилов, са обвинени в корупция и търговия с постове в българската съдебна система.

Изглежда, че в случая са замесени и членове на НДСВ.

Това са фактите. Бих искал да знам – как точно ще се борим с корупцията в съдебната власт когато не по-малко от трима членове на ВСС са обвинени в престъпна дейност?