Daily Archives: 21 октомври 2009

България вън от Южен поток?

Руският вестник Комерсант твърди, че България е „изхвърлена” от проекта за газопровод „Южен поток” и е заместена от Турция.

Българският енергиен холдинг отрича информацията.

Няма съгласие за финансирането за климата от ЕС преди Копенхаген

Финансовите министри от ЕС не успяха да се споразумеят за финансирането на мерките за намаляване на емисиите и адаптацията към промените в климата в развиващите се държави. Полша и други държави от Източна Европа очевидно са изразили притеснения, че ще се налага да плащат повече, отколкото могат да си позволят. Въпросът е отнесен до заседанието на Европейския съвет в края на октомври.

Това развитие не е напълно изненадващо за мен.

Това е крос-пост от Th!nk About It 2 – Climate Change.

Предложение за единна процедура за убежище в ЕС

Европейската комисия предлага изменение на Директива 2004/83/ЕО за признаването и правното положение на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и Директива 2005/85/ЕО относно процедурите за убежище.

Най-важното предложение се стреми към създаване на обща процедура за предоставяне на убежище в ЕС като опрости и рационализира съществуващите процедури за убежище.