Daily Archives: 23 октомври 2009

Особеностите на българската организирана престъпност

Публикувани са два нови доклада за организираната престъпност – един доклад за световната търговия с хероин от Службата на ООН за наркотиците и престъпленията (UNODC) и доклад за организираната престъпност в Европа от Европол.

Докладите съобщават за съществено участие на български организирани престъпни групи в трафика на хероин, кокаин, синтетични наркотици, измами с кредитни карти и подправка на евро.

Намирам за интересна обаче оценката на Европол за стратегиите на българските организирани престъпни групи. Обикновено експертите очакват организираната престъпност да използва насилие и заплахи спрямо местните общности, както и да въздейства на правораздавателните органи и наказателния процес чрез корупционно влияние.

Българската организирана престъпност обаче е по-особена – тя „се фокусира върху избягване на вниманието на правораздавателните органи”. Но, може би, българската организирана престъпност просто няма нужда да се занимава с правораздавателната система.

Реформа на бюджетните приоритети на ЕС след 2013 г.?

EU Observer съобщава, че първият принципен проект на бюджета на ЕС след 2013 г. показва значителна промяна на бюджетните приоритети. Финансовата помощ за земеделие и регионално развитие в сегашната си форма е значително намалена. Регионалната помощ за по-богатите държави членки на ЕС е намалена в голяма степен. Трите приоритета на първия проект на бюджет са работни места, промени в климата и външна политика.

Член на ВСС отказва да подаде оставка заради обвинения в корупция

Имаше обвинения в корупция и търговия с постове в Висшия съдебен съвет (ВСС). Оставката изглеждаше най-естественото решение за поне двама членове на ВСС. Не и в България.

Единият от обвинените членове – Иван Димов, казва, че няма да подаде оставка. Той заявява, че името му и професионалната му чест са били подложени на абсурдна и неоснователна дискредитация заради проведените няколко разговора с обикновен български гражданин .

Няколко разговора наистина. Няколко транзакции. За какво толкова да подадеш оставка?