Daily Archives: 26 октомври 2009

Общ европейски данък върху дохода?

EurActiv съобщава за проект на финансовата рамка 2014-2020. Интересната част е намекнатата идея за замяна на част от приходите в бюджета на ЕС (главно от ДДС) с нещо, което би могло да се нарече европейски данък общ доход. Едно от съображенията на Комисията явно е, че финансирането на бюджета на ЕС от ДДС е неразбираемо за европейските граждани.

Наистина смела идея.

Клаус може да приеме шведско предложение за Договора от Лисабон

Каквото и да е предложили шведското правителство в отговор на исканията на Вацлав Клаус за човешките права, изглежда, че той е приел.

Сега би било хубаво да видим самото предложение.