Daily Archives: 30 октомври 2009

Комисията продължава процедурата по Закона за адвокатурата

Европейската комисия е решила да продължи процедурата срещу българския Закон за адвокатурата и е изпратила мотивирано становище. Становището посочва, че определени разпоредби от българското законодателство по отношение на адвокатите представляват пречка за свободата на установяване на адвокати и на адвокатски кантори в България, както е определена в член 43 от Договора за ЕО и в Директива 98/5/ЕО относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

Консенсус за чешките искания по Договора от Лисабон

Европейският съвет е приел исканията на чешкия президент Вацлав Клаус за изключване на Чешката република от приложението на Хартата за основните права на Европейския съюз. Декларацията за изключването ще бъде приложена към Договора от Лисабон на по-късен етап.

Сега чакаме решението на чешкия Конституционен съд, което може да стане на 3-ти ноември.