Daily Archives: 3 ноември 2009

Клаус подписа Договора от Лисабон!

Чешкият президент Вацлав Клаус е подписал ратификационните документи за Договора от Лисабон след решението на чешкия Конституционен съд.

Договорът от Лисабон може да влезе в сила на 1 декември или 1 януари.

 

Чешкият Конституционен съд одобрява ратификацията на Договора от Лисабон

Чешкият Конституционен съд е постановил, че Договорът от Лисабон и неговата ратификация не противоречат на чешкия конституционен ред.

Съдът не намира за възможно с оглед на ролята си в конституционната система на Чешката република да създаде каталог от непрехвърляеми правомощия, както и да определи „съдържателните граници на трансфера на правомощия”, каквото е искането на жалбоподателите по делото.