Daily Archives: 1 декември 2009

Договорът от Лисабон влиза в сила

Най-новата ревизия на учредителните договори – Договорът от Лисабон, влезе в сила. Днес е добър ден Tза европейската интеграция след един много труден период на дебат.

Какво ще се промени? Могат да бъдат очертани няколко основни промени:

  • Европейският съюз става правен субект (юридическо лице);
  • Трите стълба (Европейска общност, Обща външна политика и политика на сигурност, Правосъдие и вътрешни работи) се обединяват;
  • Ново правило за двойно квалифицирано мнозинство в Съвета (от 2014 г.);
  • Съвместното вземане на решения става обикновена законодателна процедура;
  • Система за ранно предупреждаване позволява на националните парламенти на държавите членки да посочат случаите на нарушаване на принципа на субсидиарност;
  • Създаване на поста на председател на Европейския съвет (за срок от 2,5 години);
  • Създаване на поста на Върховен представител на Европейския съюз по външната политика и политиката на сигурност, който е и заместник-председател на Комисията;
  • Право на гражданска законодателна инициатива и др.

През следващите дни ще се опитам да обобщя информацията за най-важните реформи.