Daily Archives: 11 декември 2009

2.4 милиарда евро финансиране за промените в климата

Европейският съвет е решил, че Европейският съюз може да допринесе към финансирането за промените в климата за развиващите се държави с 2.4 милиарда евро годишно от 2010 до 2012 г. Някои източноевропейски държави членки ще допринесат със символични суми (България е обещала 20 000 евро.

Нов Процедурен правилник на Съвета

Новият Процедурен правилник на Съвета е обнародван в Официален вестник. Важен принцип е, че Съветът заседава в открито заседание, когато обсъжда и гласува проекти на законодателни актове.