Daily Archives: 23 декември 2009

Весели празници!

Поздравявам всички читатели на блога „Право на Европейския съюз” с настъпващите празници!

Пожелавам ви успешна и щастлива Нова година!

Обяснителен доклад по Конвенцията от Лугано

Днес в Официален вестник е обнародван интересен документ. Проф. Fausto Pocar (ръководител на катедрата по международно право в Миланския университет) е подготвил обяснителния доклад по Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Конвенцията от Лугано).

Докладът следва доклада, който съпътстваше Конвенцията от Лугано от 1988 г. (доклада „Jenard-Möller“) и представлява отправна точка за изясняване на смисъла на Конвенцията и за улесняване на еднаквото й прилагане.