Daily Archives: 18 януари 2010

Блокадата на гръцките КПП нарушава правото на ЕС

Блокадата на контролно-пропускателните пунктове на (КПП) на българо-гръцката граница е в явно нарушение на релевантното право на ЕС. Блокадата нарушава правото на европейските граждани да пътуват свободно на територията на ЕС (чл. 21 ДФЕС) и нарушава принципа за свободно движение на стоки и услуги на територията на Съюза (чл. 26 ДФЕС).

Нещо повече, българските и гръцките власти са задължени по реда на Регламент (ЕО) 2679/98 относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки незабавно да уведомят Европейската комисия за създалата се ситуация. Гръцките власти също така следва да предприемат всички необходими и съответстващи мерки за премахване на пречките пред свободното движение.