Daily Archives: 22 януари 2010

Бузек в Twitter

Председателят на Европейския парламент, Йержи Бузек, е започнал да използва услугата Twitter. Защо ли? Според г-н Бузек:

„Европейският парламент е все по-влиятелен и трябва да е все по-видим”.