Daily Archives: 2 февруари 2010

Обама няма да се срещне с ЕС

Президентът на САЩ, Барак Обама, няма да присъства на планираната среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ през май в Испания.

Интересно е, че премиерът на Великобритания, Гордън Браун, се е изказал вместо г-н Обама:

„Пътуване до Испания за среща на високо равнище никога не е била в неговия дневен ред. Той цени високо двустранните отношения с Испания.”

ЕК: необходима е Агенция за отпадъците

Проучване на Европейската комисия препоръчва създаването на специален европейски орган, който да следи за прилагането и спазването на законодателство на ЕС в областта на отпадъците. Предлага се специалната агенция на равнището на ЕС да работи по основните проблеми, свързани с незадоволителното прилагане и спазване на европейското законодателство в областта на отпадъците. За последните години проблемите дори са се изострили вследствие на увеличаването на количеството отпадъци, генерирани и превозвани в разширения ЕС.

Сегашните пропуски при прилагането и спазването са довели до незаконно депониране на отпадъци в голям мащаб и до несъответствие със стандартите на ЕС на голям брой депа и други съоръжения и обекти. В някои от държавите-членки инфраструктурата за третиране на отпадъците е недостатъчна или изобщо няма такава.

ЕС запазва целта за 20% намаляване на емисиите

Европейският съюз и държавите-членки са потвърдили желанието си да се асоциират със Споразумението от Копенхаген, договорено по време на конференцията на ООН за измененията в климата през декември 2009 г.

Въпреки това ЕС не увеличава целта си за емисиите парникови газове, а предлага оферта под условие ако останалите развити държави се задължат да постигнат сходни намаления на емисиите, а развиващите се държави допринесат за това според своите отговорности и възможности.