Daily Archives: 4 февруари 2010

Преговори за ново рамково споразумение между Парламента и Комисията

Европейският парламент и Европейската комисия обсъждат ново рамково споразумение между двете институции.

Европейският парламент предлага някои основни елементи на новото споразумение:

  • Равно третиране на Парламента и Съвета на министрите;
  • Искания от Парламента за законодателна инициатива;
  • Детайлен преглед на междуинституционалното споразумение за по-добро законодателство;
  • Подобряване на отчетността на изпълнителната власт;
  • Подобряване на правилата за програмиране.