Daily Archives: 8 февруари 2010

Доклад за публичните услуги, предоставяни от земеделието

Нов подробен доклад на Institute for European Environmental Policy оценява концепцията за публични услуги, приложена към земеделието в Европа и оценява целесъобразността на политическата подкрепа за предоставянето на публични услуги от земеделието.

Според доклада има много публични услуги, предоставяни от земеделието като биоразнообразието в селските райони, качество на водата, достъпност на водните ресурси, функционалност на почвите, стабилност на климата, качество на въздуха.

Докладът посочва, че обществеността в ЕС високо цени екологичните публични услуги. Според доклада има голям потенциал за високопродуктивни системи за земеделие, които предоставят екологична продукция и публични услуги. Такива практики са по-малко интензивното земеделие, въвеждането на мерки за енергийна ефективност, както и целеви мерки като използването на защитни ивици.