Daily Archives: 8 март 2010

Стратегическа централизация на Комисията

Новият Процедурен правилник на Европейската комисия е обнародван в Официален вестник. Основната институционална иновация е утвърждаването на политическите насоки като единен стратегически документ за всички политики на Комисията. Политическите насоки се определят еднолично от председателя на Комисията (чл. 3). Вече няма да има многогодишни стратегически цели и годишна стратегия за политиката, които се приемаха общо от Комисията. Комисията ще приема само годишна работна програма и проект за бюджет.

Както посочих по-рано, когато г-н Барозо първоначално предложи своите политически насоки на Европейския парламент, навлизаме в нова фаза на институционалните отношенияВ ЕС. Г-н Барозо не само ще се опитва да се придържа към политическите насоки, но сега има формална възможност да ги наложи в много по-голяма степен в колежа на комисарите.

Не съм сигурен относно ползите от тази стратегическа централизация. Насоките в новия си вид могат да се окажат добър инструмент за политическа координация. Притеснявам се обаче за качеството на дебата при вземането на решения от Комисията.

Ще се създава Европейски валутен фонд?

Идеята за създаването на Европейски валутен фонд (ЕВФ), предложена първоначално от Daniel Gros и Thomas Mayer, набира скорост. FT съобщава, че министърът на финансите на Германия, Волфганг Шойбле, е разкрил първите детайли на общ план с Франция за създаването на ЕВФ.

Г-н Шойбле казва, че ЕВФ ще бъде институция, поддържаща вътрешното равновесие на еврозоната, който ще има на разположение опита на МВФ и сравними механизми за намеса. Идеята е също да се предвидят сериозни санкции за държавите от еврозоната, които не успеят да ограничат бюджетните си дефицити или натрупат прекомерен публичен дълг.