Daily Archives: 10 март 2010

Предложение за директива за справедлив съдебен процес

Европейската комисия предлага приемането на директива относно правото на устен и писмен превод при наказателните производства (защо директива – защото Договорът от Лисабон). Основните елементи на предложението са:

  • да бъде предоставян устен превод при контактите с адвокатите, по време на следствието, например при полицейски разпит, и по време на самия процес;
  • за да се гарантира справедливостта на съдебните производства, в обхвата на предложението попадат писмените преводи на всички основни документи като заповедта за задържане, предявеното обвинение или обвинителния акт, или важните доказателства. На гражданите няма да се налага да разчитат само на устен превод, който накратко преразказва доказателствата;
  • гражданите трябва да имат правото на юридическа консултация, преди да се откажат от правото си на устен и писмен превод. Гражданите не следва да бъдат подлагани на натиск да се откажат от правата си, освен ако не са говорили с адвокат.