Дали да има биоразнообразие в ЕС?

Заключенията на Съвета за биоразнообразието разкриват обезсърчаваща истина: проваляме се в спазването на собствените си цели за предотвратяване на загубата на биоразнообразие. Документът казва, че целите и на ЕС, и на глобално ниво за биоразнообразието 2010 г. не са постигнати и че загубата на биоразнообразие продължава с неприемлива скорост, причиняваща много сериозни екологични, икономически и социални последици.

Според заключенията основните причини са непълното приложение на някои правни инструменти, непълната и некачествена интеграция на целите в секторните политики, недостатъчно научно познание и празнини в знанията, недостатъчно финансиране, липса на допълнителни ефективни и целеви инструменти за справяне с конкретни проблеми и недостатъци в комуникацията и образованието с оглед на подобряване на осведомеността за проблема.

Какво прави Съветът – определя нова основна цел за спиране на загубата на биоразнообразие в ЕС до 2020 г. Идеята е да се разработи Стратегия за биоразнообразието след 2010 г., която да установи ниво за оценка на спирането на загубата на биоразнообразие и неговото възстановяване, да предложи подцели и да определи необходимите, възможни и ефективни мерки и дейности за постигането на тези цели.

Надявам се, че този нов подход ще бъде успешен. насърчен съм от разбирането на Съвета, че е необходимо да се подобри работата по икономическата оценка на услугите, предоставяни от биоразнообразието и екосистемите с цел включването на тази оценка в определянето и изпълнението на политики.

Да се надяваме, че ще последват подходящи действия.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s