Daily Archives: 24 март 2010

Край на еврозоната в сегашния ѝ вид?

Има все повече новини, че Международният валутен фонд ще бъде основен двигател на спасяването на Гърция. Laurence Boone казва, че „решението МВФ”, вероятно заедно с двустранни заеми, ще бъде „най-лесния” изход от кризата.

Wolfgang Münchau е много критичен към този подход. Той казва, че еврозоната, както функционира в момента, не е паричен съюз, а объркана система за фиксиране на валутни курсове. Според него три основни елемента – система за спасяване при криза, стремеж към намаляване на дисбалансите и обща банкова система, липсват в еврозоната.

Сега въпросът е – наистина ли е ТОЛКОВА сериозно?

Доклади за напредъка на България и Румъния

Европейската комисия публикува докладите по Механизма за сътрудничество и проверка относно напредъка в областта на реформата в правосъдието, борбата с корупцията, а по отношение на България – и борбата с организираната престъпност.

Докладът относно Румъния посочва, че страната не е успяла да задържи темпото на реформи от средата на 2009 г.

Докладът относно България посочва, че остават малобройни резултатите, постигнати от съдебната власт по дела, свързани с корупция на високо равнище и организирана престъпност, а през януари 2010 г. имаше нов случай на улично убийство.

Не е докладван напредък относно процедурите за приемане на новия проект на Закона за нормативните актове, с който да се въведат ясни правила за прозрачност и публичен дебат и да се кодифицират различните фази на законодателния процес.

Като цяло разглежданите от съда дела за организирана престъпност отбелязват слаб напредък от средата на 2009 г. и за същия период не е докладвано за издадени присъди.