Daily Archives: 4 май 2010

Нов специализиран наказателен съд?

Появи се новина, че правителството предвижда да се въведе нови специализирани съдилища за дела за пране на пари, отвличания, трафик на хора, организирани престъпни групи, по Глава Първа от НК, измами и присвояване на средства от еврофондове.

Дотук добре. Но правителството е представило плановете си пред малка група експерти, без да са поканени представители на някои от водещите неправителствени организации. Лидерът на крайнодясната „Атака” е нагрубил представителя на института „Отворено общество” и е казал,  че основателят на института, Джордж Сорос, е престъпник.

Всичко това не предвещава нищо добро за проекта. Ще проуча въпроса много внимателно.

Измамата с въглеродни емисии: облаците се сгъстяват

Излиза, че много хора – включително служители на най-големите германски банки и енергийни фирми, са замесени в ДДС измамите с емисии въглероден диоксид.

Европол преценява, че в някои държави до 90% от целия обем търговия с емисии е бил причинен от измамни действия.

Това очевидно е притеснително. Европейската комисия казва, че нововъведеното обратно начисляване на ДДС ще промени правилата на играта. Наистина е много важно да се пресече спекулирането с ДДС, защото цялата схема за търговия с емисии може да бъде сериозно компрометирана, ако не се въведат веднага сериозни механизми за контрол.

България: бедният роднина

Заслужава си да се прочете статията в Euractiv, подготвена от в-к Дневник относно България. Фактите: България е една от най-бедните държави не само в ЕС, но и на Балканите. Една трета от заетите лица у нас са в категорията на „работещите бедни”, тъй като заплатата в техния сектор е значително по-малка от средната за страната.

Статията е добро напомняне, че населението на една държава членка на ЕС е в много по-тежко положение от, да кажем, населението на Гърция или Португалия.

Обнародвана е Програмата от Стокхолм

Това е стара новина, но сега Програмата от Стокхолм относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие е обнародвана в Официален вестник. Можете също така да прочетете анализа на Tony Bunyan относно плана за действие на Комисията относно Програмата от Стокхолм.