Daily Archives: 25 май 2010

Нова статия за Kücükdeveci

Новата статия на Anja Wiesbrock в German Law Journal разглежда решението Kücükdeveci на Съда на ЕС. Wiesbrock отбелязва, че общата тенденция е Съдът да преценява обосноваността на актовете най-напред чрез теста за пропорционалност. Тя посочва също така, че Съдът вече счита, че принципът за недискриминация има самостоятелно поле на приложение отвъд обхвата на Директива 2000/78.