Daily Archives: 27 май 2010

Необходими ли са фондове за разрешаване на проблемите на банките?

Комисията предлага учредяването на ex ante фондове за разрешаване на проблемите на банките, финансирани от данък, събиран от банките, с цел да се подпомогнат дейностите по разрешаване на проблемите на затруднените банки по начин, избягваш разпространението на кризите, позволяващ банките да бъдат ликвидирани постепенно във времето, без да се налага продаването на активи „на пожар”.

Това би трябвало да създаде хармонизирана мрежа от национални фондове, свързани с общи правила за национално управление на кризи. Комисията също така смята, че в дългосрочен план е възможно създаването на Европейски фонд за разрешаване на проблемите на банките.

Мнозина обаче смятат, че предложението институционализира т.нар. морален риск и ще окуражи банките да държат по-рискови активи в портфейлите си. Франция и Великобритания не подкрепят идеята и предпочитат да използват приходите от подобен банков данък за финансиране на бюджета.

Необходими ли са подобни фондове за разрешаване на проблемите на банките? Зависи как гледате на това. Много харесвам анализа на Anthony M. Santomero и Paul Hoffman, според които:

“Тези възможности предлагат някаква надежда за гарантиране на възможността за кредитиране и доверието на потребителите за кратък период. В крайна сметка обаче те не могат да заменят доброто управление на банките и добрите им баланси.”

Не виждам също така как подобни фондове ще разрешат слабостите на правната рамка, които обикновено водят до забавяне на адекватните действия за справяне с банките в затруднение, по-високи разходи за разрешаване на проблемите на банките и слабости на самата банкова система.

Stefano Micossi го казва доста ясно: ако надзорните органи се държат подобаващо, големите остатъчни загуби от неплатежоспособността на банките стават малко вероятни.