Daily Archives: 1 юни 2010

Аксел Вебер атакува решението на ЕЦБ да купува облигации

За първи път управител на централна банка на държава членка критикува политиката на Европейската централна бака. Това е не някой друг, а Аксел Вебер – управител на германската Бундесбанк. Той казва, че е критичен към паричната политика на ЕЦБ с оглед на съществуващите рискове. Вебер критикува по-конкретно купуването на държавни облигации от ЕЦБ и настоява за бързо излизане от тези покупки. Управителят на италианската централна банка, Марио Драги, също настоява за възможно най-бързо преустановяване на тези покупки, но без да критикува открито политиката на ЕЦБ.

Работата е там, че и г-н Вебер, и г-н Драги са кандидати за поста председател на ЕЦБ. Така че критиката на г-н Вебер може да бъде обяснена с различаващата му се визия за бъдещата политика на ЕЦБ. Въпреки това паричната политика на ЕЦБ не се решава еднолично от председателя й. Г-н Вебер всъщност критикува всички свои колеги управители на централни банки, които са взели колективно решение да купят тези облигации. Дори и ако оставим настрана притесненията на Jean Quatremer за нарушаване на конфиденциалността, е очевидно, че г-н Вебер е ядосан на своите колеги и се опитва да изнесе дебата на публичната сцена. Това е опасно. ЕЦБ трябва да остане на всяка цена независима при своите обсъждания, за да се гарантира, че решенията й се направляват от професионални, а не от политически съображения.