Daily Archives: 3 септември 2010

Доклад: заплахите за сигурността идват главно отвън

Statewatch са публикували съвместен доклад с ограничен достъп на Европол, Евроюст и Фронтекс за състоянието на вътрешната сигурност в ЕС. Ето някои от заключенията (подчертал съм части от текста):

  • Богатата потребителска база и отворената бизнес среда в ЕС правят региона особено уязвим;
  • Увеличават се мащаба и сложността на организираната престъпност;
  • Броят на терористичните атаки в ЕС намалява, но сепаратистките групи и ислямските екстремисти остават активни и представляват заплаха за вътрешната сигурност;
  • Повечето заплахи за вътрешната сигурност се генерират извън ЕС. Африка, Южна Азия, [държавите от] бившия Съветски съюз и Западните Балкани са особено важни;
  • Основни центрове по и около външната граница на ЕС са се развили като опорни точки за нелегалния поток на стоки и хора;
  • Сигурността на границите е компрометирана от групи, които използват уязвимите места в транспортния сектор;
  • Заплахата от кибер престъпността е многоизмерна и заплашва гражданите, бизнеса и държавната администрация с увеличаваща се скорост;
  • Европейските граждани и фирми са все по-изложени на системно насилие и корупция от организирани престъпни групи, терористични групи и, все по-често, улични банди.