Category Archives: Други

Общият доклад за дейността на Европейския съюз през 2008 г.

Европейската комисия публикува Общия доклад за дейността на Европейския съюз, който разглежда събитията в Съюза през 2008 г. Общият доклад разглежда работата на всички институции и органи на Съюза и има за цел да представи обща картина на най-важните събития и ключовите тенденции, които характеризират дейността на ЕС през 2008 г.

Призовавам Георги Пирински към отговорен диалог

Встрани (но не съвсем) от основната тема на блога ми – право на Европейския съюз, ще го използвам, за да поканя председателя на Народното събрание на Република България на отговорен диалог.

Вземам повод от следното негово изявление:

„Всички, които са заявили искане за протести, са регистрирани в общината и е въпрос на техника да бъдат открити и да бъдат призовани към отговорен диалог„.

Уважаеми господин Пирински,

Горещо подкрепям идеята Ви за отговорен диалог, но не съм регистриран в общината (освен като жител на град София). Тъй като имам намерение да участвам в протеста на 14.01.2009 г. в град София, най-любезно Ви каня в удобно за Вас време на отговорен диалог по всички теми от взаимен интерес.

Струва ми се удачно да поканим като наблюдатели на нашия отговорен диалог представители на институциите на Европейския съюз, с цел диалогът да бъде още по-отговорен.

Искрено ваш,

Вихър Георгиев

Не от мое име

От вестник „Сега“ разбрах, че президентът на Република България, Георги Първанов, е положил в Туркменистан венец пред мавзолея на покойния държавен глава Сапармурат Ниязов, известен като Туркменбаши.

Подобно символично действие буди недоумение и категорично неодобрение. Европейският съюз нееднократно е изразявал своята позиция относно човешките права в Туркменистан по времето на управлението на Ниязов (виж например тук, тук и тук).

Наистина, през последните две години отношенията между ЕС и Туркменистан се подобряват. Това обаче по никакъв начин не обяснява действието на Георги Първанов, което би могло да се тълкува като акт на одобрение относно методите на управление на Ниязов.

Този венец не е положен от мое име като гражданин на Република България.

Мерки за отклонение по делото „Балтов”

Софийският апелативен съд е разгледал мерките за неотклонение по делото за убийството на Стоян Балтов. Прокуратурата е представила нова експертиза, според която по главата на Стоян Балтов има следи от обувките на Александър Данаилов. Освен това обвинението се е позовало и на разпита на свидетеля Мирослав Станчев, който е видял Данаилов да нанася удари по жертвата.

Поради това САС е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ и на Александър Данаилов. Според заключенията на съдебно-медицинската експертиза Балтов е починал вследствие на 11 удара в областта на главата. Адвокатите на обвиняемите твърдят, че не може да се докаже, че ударите, причинили смъртта, са нанесени конкретно от тях.

Припомням, че повдигнатото обвинение е за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда (чл. 124 НК). Текущата дискусия за правилността на квалификацията на извършеното деяние тук.

В памет на Стоян Балтов

На 5 декември 2008 г. в Студентски град в София след сбиване в дискотека беше убит студента по фармация Стоян Балтов, на 20 години, роден в гр. Сливен. В побоя над него са участвали няколко лица, които са го ритали по главата след като е бил паднал на земята.

Към момента за случая е задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража“ Вили Георгиев. На другия заподозрян, Александър Данаилов, е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 500 лв.

Днес се проведе траурно шествие в памет на убития, в което участвах. Ето защо:

1. Човешкият живот е висша ценност. В Европейския съюз не приемаме изключения от този принцип.

2. Основната задача на всяка държава е да защитава живота и здравето на своите граждани. На собствено основание това се отнася и до Република България (виж и чл. 4, ал. 2 от Конституцията). В не по-малка степен това следва от членството на Република България в Европейския съюз (виж чл. 2, позоваване 3 и 4 ДЕС).

3. В случай, че Република България не успява в достатъчна степен да защитава живота и здравето на своите граждани, то тази държава просто няма предмет. Това е още по-вярно по отношение на младежите, които, казват, са бъдещето на България.

В качеството си на гражданин на Република България изисквам от компетентните органи (МВР, СГП, СГС) обстойно разследване на случая, обвинение и справедливо наказание за всички лица, които са участвали в побоя и убийството на Стоян.

Тъжно е, че по подобен нелеп начин си отиде Стоян Балтов. Без да го познавам съм сигурен, че никога не е допускал, че ще умре от ритници на ливадата пред дискотека.

Ще следя случая в блога до неговото приключване с влязла в сила присъда.

10 години катедра „Европеистика”

На 3 декември се състоя много хубаво тържество по повод десетата годишнина на катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Поздравявам всички преподаватели, студенти, административни служители, докторанти и изобщо всички, които са допринесли и допринасят за развитието на катедрата!

Взривът на боеприпаси в София

Който го е преживял отблизо, ще го помни. Погледнато систематично, ето какво казват международните организации по въпроса:

Докладът AMMUNITION STOCKS: PROMOTING SAFE AND SECURE STORAGE AND DISPOSAL на SEESAC посочва най-честите причини за подобни инциденти:

• Влошаване на физическото или химическото състояние на амунициите и експлозивите;
• Опасни практики на складиране или опасна инфраструктура;
• Опасни практики на третиране и транспорт
• Умишлен саботаж.

Докладът на ОССЕ Security risks arising from Stockpiles of Conventional Ammunition, Explosive Material, and Detonating Devices in surplus and/or awaiting destruction in the OSCE area посочва 13 индикатора за оценка на риска от съхраняване на амуниции и експлозиви.

Не на последно място – Наръчник на NATO – MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES. Много ми интересно да видя стандартните оперативни процедури за обекта в Челопечене така, както са описани в част V на глава 7 от наръчника. Използвам случая да напомня на българската държава, че дължи доклад за случилото се пред „NATO Group of Experts on the Safety Aspects of Transportation and Storage of Military Ammunition and Explosives (AC/258)“.

Като заключение методологии ИМА, приложение НЯМА.

Що се отнася до мерките за гражданска защита възпроизвеждам част от текста на чл. 3 от Решение на Съвета 2007/779/ЕО, Евратом за създаване на общностен механизъм за гражданска защита :

„1. „сериозна извънредна ситуация“ означава всяка ситуация, която има или може да има неблагоприятно въздействие върху хората, околната среда или имуществото и в резултат на която може да бъде поискана помощ по линия на механизма;

2. „реагиране“ означава всяко действие, предприето в съответствие с механизма по време на сериозна извънредна ситуация или след нея, насочено към овладяване на нейните непосредствените последствия;

3. „готовност“ означава състояние на подготвеност и способност на човешките и материалните ресурси за ефективно бързо реагиране при извънредна ситуация, което е постигнато в резултат на предварително предприети действия;

4. „ранно предупреждение“ означава своевременно и ефективно предоставяне на информация, което позволява да се предприемат действия за избягване или намаляване на рисковете и за осигуряване на готовност за ефективно реагиране;“

Без коментар.

Нашата гордост

Отбор колеги студенти от юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ спечели първо място на престижно международно състезание по европейско право, в което участваха 18 отбора от държави кандидатки и от новите страни в Европейския съюз. Шампионите са Милена Гогова (ІІІ курс), Станка Черкезова (ІV курс), Валери Петков и Димитър Делчев (V курс) с треньор Полина Стойчева.

Материал за Общата референтна рамка

Общата референтна рамка е проект на Европейската комисия. Според първоначалния замисъл целта на ОРР е да служи за „инструмент“ или ръководство на ЕК и европейските законодатели при преразглеждане на действащото и разработване на ново законодателство в областта на договорното право.

Този материал на prof. Christian von Bar, подготвен за научна конференция на ERA, е много добро въведение в темата. Идеята звучи еретично за много специалисти по облигационно и търговско право и може да има дългосрочни последици за общностния правов ред. On communautarise tous, както биха казали колегите от Франция.

България в Информационното табло на вътрешния пазар

Според последния преглед на вътрешния пазар от Европейската комисия, известен като Internal Market Scoreboard („Информационно табло на вътрешния пазар“) България и Румъния заслужават специално отбелязване, тъй като са успели бързо да транспонират повечето от достиженията на общностното право за вътрешния пазар. И двете държави-членки вече постигнаха целта за 2009 г. със своя среден дефицит от 0,8 % в транспонирането.

Причината за този висок резултат се дължи до голяма степен на процеса на преговори за присъединяване и подготовка за присъединяване след подписване на договора. Повече за обясненията на този процес – от Ulrich Sedelmeier тук.