Category Archives: Други

Публикуван е Общият доклад за дейностите на Европейския съюз

Общият доклад за дейностите на Европейския съюз прави обзор на постигнатото от съюза през 2007 г. и е своеобразен компендиум на най-важните промени в общностното законодателство и постиженията на общностните политики.