Category Archives: Защита на потребителите

Държавите членки критикуват предложението за ГМО

Държавите членки са критикували и на практика са отхвърлили предложението на Комисията за нова регулация на генно модифицираните организми (ГМО). Според EUobserver и про-ГМО, и анти-ГМО държави членки са се противопоставили на предложения нов режим. Предложението предвижда общото разрешаване на ГМО все така да се прави на ниво ЕС, но държавите да могат да решават дали да разрешат или не въвеждането на конкретния ГМО на тяхната територия.

Тази реакция не е изненадваща, но трябва да се намери изход от сегашното несъгласие по отношение на ГМО. Така че предложението на Комисията предлага поне отправна точка за преговори. Държавите членки трябва да имат предвид, че им е необходимо и одобрението на Европейския парламент, където постигането на съгласие също ще бъде трудно.

Най-накрая: нов режим за разрешаване на ГМО

Комисията най-накрая предлага нов режим за разрешаване на генетично модифицирани организми (ГМО). Комисията предлага държавите членки да имат свободата да разрешават, ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на част от или цялата им територия. Общото разрешаване на ГМО все така ще се прави на ниво ЕС, но държавите ще могат да решават дали да разрешат или не въвеждането на конкретния ГМО.

Почти 10 години след приемането на Директива 2001/18/ЕО Комисията прави позитивна стъпка към разрешаването на много сериозен проблем. Блокираните процедури по комитология за одобряване на ГМО са рядък пример за системен институционален провал на ЕС (виж също чудесната книга на Mark Pollack и Gregory Shaffer: When cooperation fails: the international law and politics of genetically modified foods). Сега, да се надяваме, нещата ще се променят.

С оглед на факта, че и биотехнологичната индустрия, и природозащитниците критикуват новото предложение, вероятно в него има зрънце истина.

Предложения за гарантиране на влоговете и обезщетение на инвеститорите

Европейската комисия предлага изменения на правния режим на схемите за гарантиране на влоговете, схемите за обезщетение на инвеститорите и започва обществено допитване относно вариантите за подобряване на защитата на притежателите на застрахователни полици.

По отношение на схемите за гарантиране на влоговете Комисията предлага:

 • Увеличаване на тавана на защита до 100 000 EUR до края на 2010 г.;
 • Банковите вложители ще получават парите си в срок от седем дни;
 • Схемите за гарантиране на влоговете в страната по местожителство ще оказват административна подкрепа за искания за възстановяване на влогове от неплатежоспособна банка от друга държава членка;
 • Нов стандартен и лесен за разбиране формуляр за схемите за гарантиране на депозитите;
 • Четири етапа на финансиране на схемите за гарантиране на депозитите – ex-ante финансиране, ex-post вноски, взаимно кредитиране между схемите за гарантиране на депозитите и извънредни източници на финансиране.

По отношение на обезщетението на инвеститорите в инвестиционни схеми промените са:

 • Повишаване на защитата до 50 000 EUR на инвеститор;
 • Обезщетение най-късно 9 месеца след отказа на инвеститорското дружество да върне активите;
 • Минимално целево равнище на финансиране на фондовете за защита, , което трябва да бъде предварително изцяло обезпечено със средства;
 • Увеличаване на приложното поле на защита за случаите на неплатежоспособност на трето лице – попечител или депозитар.

Доклад за наблюдение на търговията на дребно в ЕС

Публикуван е докладът за наблюдение на търговията на дребно в Европейския съюз. Докладът отчита всички икономически, социални, екологични и потребителски ефекти на сектора на търговията на дребно (ритейл сектора) в Европейския съюз, като взема предвид връзките на сектора с другите вертикално свързани пазари.

Основните заключения:

 • Лошо функциониране на системите за защита на правотона собственост на фирмите;
 • Ограничено разпространение на електронната търговия;
 • Недостатъчно развитие на корпоративните комуникации и независимите услуги, предоставящи информация за цени и качество на стоките и услугите;
 • Намаляване на малките магазини и бакалии с 3,7% между 2004 г. и 2009 г.;
 • Липса на правила и недостатъчно прилагане на правилата относно незаконните търговски практики;
 • Трудности в трансграничната търговия поради различаващи се правила;
 • Негативно въздействие на сивата икономика върху условията за труд;
 • Липса на информация за потребителите относно социалното представяне на фирмите в сектора на търговията на дребно;
 • Несъответствие между нуждите на бизнеса и уменията на служителите в ритейл сектора;
 • Високо енергийно потребление;
 • Прекомерно производство на отпадъци;
 • Значителен принос към транспортния трафик и задръстванията поради превоза на стоки;
 • Недостатъчно отчитане на въздействието върху околната среда;
 • Липса на общ метод за оценка на въздействието върху околната среда на отделните продукти и услуги.

Препоръка за жалби и запитвания на потребители

Препоръката на Комисията относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители е обнародвана в Официален вестник. Препоръката определя насоки за разглеждането на жалби във връзка с всякаква търговска реклама, насочена към потребителите и към сключените между търговците и потребителите договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги.

ЕП отхвърли споразумението SWIFT

Европейският парламент отказа да даде своето съгласие относно временното споразумение на ЕС за трансфер на банкови данни към САЩ чрез мрежата SWIFT поради загриженост относно защитата на личните данни, пропорционалността и реципрочността.

Сега Комисията обсъжда договарянето на дългосрочно споразумение със САЩ. Самите САЩ наричат решението на ЕП „нежелателна и потенциално трагична грешка”.

Ново лого за биологични продукти

Европейският съюз ще въведе ново графично лого за биологични хранителни продукти. „биологичният знак“ на ЕС ще бъде задължителен за всички предварително пакетирани биологични продукти, произведени в която и да е държава-членка на ЕС и отговарящи на съответните стандарти. Използването му за вносните продукти няма да бъде задължително.

Спечелилият проект е дело на Душан Миленкович, студент от Германия. Ето как изглежда логото: