Category Archives: Защита на потребителите

Eнергетикаta, банките и транспорта създават най-много проблеми на потребителите

Във втория годишен индекс на ЕС за развитието на пазарите на дребно се разглеждат 5 показателя от ключово значение за потребителите – цени, прехвърляне, удовлетворение, жалби и безопасност, в над 20 сектора за предлагане на стоки и услуги. Три сектора се оказват най-проблемни.

По отношение на енергетиката се съобщава за:
• Ниска оценка по отношение на съобщените увеличения на цените;
• Сериозни трудности при сравняване на офертите и смяна на доставчика.
Пазарът на електроенергия ще бъде предмет на специалното внимание на Европейската комисия през 2009 г. поради значението си за разходите на потребителите.

При банкирането потребителите се оплакват от:
• Значителни разлики в банковите такси и лихвените проценти между държавите членки;
• Проблеми при сравняване на офертите и прехвърляне в друга банка.

В областта на транспорта се срещат най-много критики. Според ЕК в основата на неудовлетворението от тези пазари са равнището на цените, привлекателността на търговските оферти, лесното закупуване и манталитета на потребителите.

Какви са акцентите за изборите за Европейски парламент

Евробарометър са направили проучване, фокусирано върху актуалните теми за изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.

Отчита се, че сериозно се е увеличило значението на въпросите от икономически и социален характер. Повишава се осведомеността за датата на изборите, но намалява интереса към самите избори,както и броя на имащите намерение да гласуват.

Гражданите на Европейския съюз очакват от Европейския парламент най-вече работа в областта на сигурността, защита на правата на потребителите, здравеопазването и измененията в климата.

За най-важен елемент на европейската идентичност се определя еврото.

Писмо от председателството на ЕС и ЕК до Русия и Украйна

В съвместно писмо Мартин Риман, министър на индустрията и търговията на Чешката република, и Андрис Пиебалгс, комисар по енергетика в Европейската комсия, се обръщат към Сергей Шматко – министър на енергетиката на Русия, и Юрий Продан – министър на горивата и енергетиката на Украйна.

В писмото се посочва, че международните наблюсдатели вече са разположени по трасетата на природния газ и следва всички спрени доставки да бъдат възобновени. Председателството на ЕС и Европейската комисия предупреждават Русия и Украйна, че в случай, че доставките на газ не бъдат незабавно възобновени, тяхната репутация като надеждни партньори ще бъде накърнена „необратимо“.

Междувременно българският премиер Сергей Станишев посети последователно Русия и Украйна, напълно безрезултатно.

Как да се справим с руския газ

В създалата се ситуация си заслужава да се прочете изследването на Pierre Noël от European Council on Foreign Relations: Beyond Dependence: How to Deal with Russian Gas.

Pierre Noël посочва, че отношенията, свързани с руския газ са много сложни по няколко причини:

• Разногласия между държавите членки относно отношенията с Русия, мотивирани от аргументи за защитата на националните им интереси;
• Липса на общ вътрешен пазар на природен газ в ЕС;
• Разнопосочни интереси на Европейския съюз и Русия – ЕС желае деполитизация на въпросите относно доставките на природен газ, в същото време политизацията на отношенията, свързани с доставката на природен газ е централен елемент от стратегията на Русия.

Решението според автора е интегриран вътрешен пазар на природен газ в Европейския съюз, който ще доведе до:

• Максимална степен на солидарност между потребителите на природен газ;
• Подобряване на колективната сигурност на доставките чрез ценовите механизми в периоди на криза за търсенето или предлагането;
• Независимост на доставките от природен газ от двустранните отношения на държавите членки с Русия. Интегрирания пазар ще европеизира двустранните търговски отношения с Газпром, без нуждата от политическа намеса на ЕС.

По-строги правила за безопасност на детските играчки

Европейският парламент прие предложението на ЕК за нова директива, целяща да увеличи безопасността на детските играчки.

Променени са изискванията относно концентрациите на химически вещества, забраняват се играчките-изненада в храни, предупрежденията върху играчките. Увеличават се изискванията към производителите и вносителите на играчки относно оценка на безопасността на играчката. Предвиждат се нови правомощия за националните органи по безопасност на играчките.

Онлайн програма за обучение на потребителите в България

Комисарят Меглена Кунева представи образователната онлайн програма за обучение на потребителите „DOLCETA“ – www.dolceta.eu.

Програмата обяснява в рамките на три нива, от начинаещи до по-напреднали, с какви права разполагат потребителите по най-различни въпроси, като се започне от договори за продажби и гаранции, до разрешаване на спорове и уреждането на кредитен заем.

Програмите са предназначени за ползване от обучаващи и преподаватели на възрастни, в училищата, както и за обучение или справочно средство от организации за защита на потребителите, правителствени агенции, от неправителствени организации или обществени образователни програми.

Приоритети по прилагането на чл. 82 ДЕО

Европейската комисия публикува насоки относно приоритетите по правоприлагането по чл. 82 ДЕО (злоупотреба с господстващо положение на пазара).

Основните принципи са:

• Свободната конкуренция е най-добрият начин пазарите да работят в полза на бизнеса и потребителите в ЕС. Ефективната конкуренция, включително при предприятия с господстващо положение на пазара, следва да се насърчава;
• Фокусът на дейността по правоприлагането на ЕК трябва да бъде защитата на потребителите и защита на процеса на конкуренция, а не защитата на отделни конкуренти;
• Не е необходимо ЕК да доказва, че дейността на предприятието с господстващо положение действително нарушава конкуренцията, а само че съществуват убедителни доказателства че вредоносният резултат е вероятен, доколкото фокусът на политиката по правоприлагане на ЕК е дейността, която по-скоро уврежда конкурентния процес, отколкото индивидуални конкуренти;
• Доколкото фокусът на политиката по правоприлагане на ЕК е върху вероятните ефекти от дейността на предприятието с господстващо положение върху потребителите, ЕК ще разглежда искания от предприятия с господстващо положение на пазара за установяване на законосъобразността на тяхната дейност поради съображения за ефективност (подобно на производствата за разрешаване на концентрациите).

Меглена Кунева е европеец на годината

Еврокомисарят Меглена Кунева, отговаряща за защитата на европейските потребители, бе избрана вчера за „Европеец на годината“ в анкетата „European Voice“.

Меглена Кунева е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където е била и асистент в периода 1987 -1989 г. От 1991 до 2001 г. работи в Министерския съвет на длъжности от правен експерт до директор на международната дирекция. През 2001 г. е избрана за народен представител от НДСВ, а през 2002-2006 г. е съответно главен преговарящ на Република България с Европейския съюз и министър по европейските въпроси.

От 2007 г. Кунева е член на Европейската комисия с ресор „Защита на потребителите“.

Поздравявам г-жа Кунева. Тази награда е ясна и категорична, независима оценка на нейната работа, за нейната позиция и за нейния интегритет.

Законодателна и работна програма на ЕК за 2009 г.

Европейската комисия представя работната и законодателната си програма за 2009 г.

Приоритетите са:

  • Растеж и заетост – предложения за изменение на финансовите регулации и счетоводството, реформа на вътрешния пазар, интеграция на младежите на трудовия пазар;
  • Промени в климата и устойчива Европа – приемането на мерките от пакета климат и енергетика преди изборите за Европейски парламент през юни 2009 г., мерки за енергийна ефективност, запаси, подобряване и диверсификация на енергийните източници извън ЕС, въвеждане на резултатите от „здравния преглед“ на ОСП;
  • Европа близо до гражданите – демографски въпроси, обща имиграционна политика, стартиране на работата на Европейската миграционна мрежа, подобряване на взаимното признаване на съдебни решения, процесуални права, наследяване и завещаване;
  • Европа като световен партньор – решителна фаза на разширяването по отношение на Хърватска, развитие на Барселонския процес и политиката на добросъседство, ефективно партньорство с администрацията на САЩ, приключване на кръга преговори от Доха по СТО, „циментиране“ на взаимоотношенията с развиващите се държави по постигане на целите на хилядолетието за развитие.

Предложение за общи правила за потребителска продажба

Европейската комисия предлага директива относно правата на потребителите. Директивата се отнася за договорите за продажби на стоки и услуги от търговци на потребители.

По-конкретно предложенията включват:
Преддоговорна информация
С директивата търговецът е задължен да предостави на потребителя ясен набор от данни при всички потребителски договори, така че потребителят да може да направи своя информиран избор, например за основните характеристики на продукта, адреса и самоличността на търговеца, цената с таксите, всичките допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенските разходи.

Правила за доставката и прехвърлянето на риска върху потребителя
Търговецът е длъжен да достави на потребителя стоката в срок от най-много 30 календарни дни, считано от подписването на договора. Търговецът поема рисковете и разходите при увреждане или загуба на стоката до момента, в който потребителят я получи. За забавяне или неосъществяване на доставка потребителят ще има правото, което е ново за повечето държави, на връщане на парите възможно най-бързо и не по-късно от 7 дни от датата на доставката.

Периоди за размисъл за продажби от разстояние
Установяване на равнището на ЕС на период за размисъл от 14 календарни дни, в рамките на който потребителят може да промени мнението си. Въвеждане на лесен за използване стандартен формуляр за отказ.

Поправки, замяна, гаранции
Създаване на по-голяма сигурност за наличието на един и същ стандартен набор от средства на разположение на всички потребители, които са закупили дефектен продукт (т.е. поправка или замяна на първо време, последвано от намаляване на цената или връщане на парите).

Неравноправни клаузи в договорите
Нов черен списък на неравноправните клаузи в договорите, които са забранени във всички случаи на цялата територия на ЕС, и общностен сив списък с клаузите в договорите, които се считат за неравноправни, освен ако търговецът не докаже противното.