Tag Archives: Азия

Руският петролопровод към Азия: доклади

Публикувани са два интересни аналитични доклада за откриването на петролопровода Източен Сибир – Тихия океан (ESPO), която свързва руския петрол с азиатските пазари.

Euractiv представя анализа на Wojciech Konończuk от Centre for Eastern Studies по въпроса. Konończuk казва, че през първите години ESPO няма да функционира с пълен капацитет и ще има ограничено въздействие върху руския петролен сектор. Според автора петролопровода ESPO не само ще стимулира развитието на нов нефтодобивен център в Русия и ще насърчи икономическото развитие в Далечния изток, но и ще засили позицията на Русия на световните пазари на суровини.

Platts публикува технически доклад за петролопровода ESPO. Според доклада стартът на износа на петрол ESPO ще бъде важна стъпка в развитието на руската инфраструктура за износ на петрол, която в момента е основно насочена на запад, към Европа. Докладът посочва, че ESPO може да стане основен ценови индикатор за спот пазарите на петрол в Азия.

Япония: към Азиатска Общност?

Демократическата партия на Япония (DPJ) получи 308 места в изборите за долна камара на японския парламент и изхвърли Либерално-демократическата партия от властта.

Но защо това е важно от европейска правна гледна точка?

Важно е заради тази статия на Юкио Хатояма, лидер на DPJ и бъдещ премиер. Там той казва:

“Трябва да се стремим към регионална валутна интеграция (…) Въвеждането на обща азиатска валута ще отнеме повече от 10 години. За да предизвика тази валута политическа интеграция, ще е необходимо още повече време. (…)

Проблемите, които стоят на пътя на регионалната интеграция, могат да бъдат разрешени само чрез повече интеграция. Опитът на ЕС ни показва как регионалната интеграция може да разреши териториални спорове.”

Това е стара европейска мечта – нашият опит да облагодетелства други политически общности. Дали това е промяна в азиатския регионализъм?