Tag Archives: брой дела

Европейският съд за правата на човека е в криза?

Нов доклад на Chatham House твърди, че Европейският съд за правата на човека е в истинска криза, с над 50000 нови дела за 2008 г., сравнени с общо 43000 дела за първите 43 години от съществуването на съда.

Докладът посочва, че четири държави (Русия, Турция, Румъния и Украйна) са отговорни за 57% от делата. Посочва се още, че Протокол 14 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи не може да влезе в сила, защото Русия още не го е ратифицирала.