Tag Archives: България

Доклад за дейността на ОЛАФ 2009: обичайният заподозрян

Европейската служба за борба с измамите, ОЛАФ, публикува доклада за дейността си за 2009 г. В доклада са посочени редица конкретни случаи – злоупотреба с разходи на бивш евродепутат, присвояване, извършено от директор на НПО, широко разпространена корупция и безстопанственост в управлението на Глобалния фонд за Уганда и т.н. Една държава членка обаче заема основно място – и да, това е България.

През 2009 г. е имало 69 активни разследвания в България – най-много за целия ЕС. Стартирали са 26 нови разследвания от общо 32 за целия Европейски съюз. Основната причина е, че в момента ОЛАФ разследва обвинения за широкоразпространени измами в месопреработвателния сектор по предприсъединителната програма за финансиране САПАРД. „Обвинения” не означава „извършена измама”, но проблемът е много притеснителен. Основният въпрос тук е да се разграничат истинските случаи на измама от административните нередности. С оглед на мащаба на разследванията, те ще имат системно въздействие върху целия месопреработвателен сектор в България и хиляди работни места.

Препоръки на Комисията относно прекомерния бюджетен дефицит на България

Европейската комисия препоръчва на Съвета да обяви наличието на прекомерен бюджетен дефицит за 2009 г. в размер на 3.9% от БВП. Комисията също така препоръчва на българското правителство да намали бюджетния дефицит под 3% от БВП по устойчив начин до 2011 г.

Не съм сигурен дали е възможно да се намали българският бюджетен дефицит под 3% до 2011 г. Има достатъчно данни, че българското правителство наистина ще трябва да се бори, за да задържи бюджетния дефицит през 2010 г. до 4.8% от БВП, както се предвижда в актуализацията на бюджета, разглеждана в момента от Народното събрание. Наистина не виждам как може да бъде постигнато това.

България – най-бедната държава членка на ЕС

Това не е гореща новина, но ако все пак сте се съмнявали – България Е най-бедната държава в Европейския съюз въз основа на БВП на глава от населението по паритет на покупателната способност. По-бедни сме и от Хърватска, Черна гора и Турция.

България: законност или полицейска държава?

Интересна статия на Веселин Желев в WAZ.EUobserver.com относно настоящето състояние на българската демокрация. Статията е може би едностранчива, но задава важни въпроси.

България: бедният роднина

Заслужава си да се прочете статията в Euractiv, подготвена от в-к Дневник относно България. Фактите: България е една от най-бедните държави не само в ЕС, но и на Балканите. Една трета от заетите лица у нас са в категорията на „работещите бедни”, тъй като заплатата в техния сектор е значително по-малка от средната за страната.

Статията е добро напомняне, че населението на една държава членка на ЕС е в много по-тежко положение от, да кажем, населението на Гърция или Португалия.

Изненада: България е имала прекомерен бюджетен дефицит през 2009 г.

Изглежда, че България е имала прекомерен бюджетен дефицит през 2009 г. Причината са анекси по 150 договора за строителство и услуги, с фискален ефект за над 1 млрд. евро.

Това означава,че Европейската комисия ще започне процедура за прекомерен бюджетен дефицит срещу България.

Нещо повече, изглежда, че за 2010 г. България ще има поне 7% бюджетен дефицит според в. „168 часа”.

Доклади за напредъка на България и Румъния

Европейската комисия публикува докладите по Механизма за сътрудничество и проверка относно напредъка в областта на реформата в правосъдието, борбата с корупцията, а по отношение на България – и борбата с организираната престъпност.

Докладът относно Румъния посочва, че страната не е успяла да задържи темпото на реформи от средата на 2009 г.

Докладът относно България посочва, че остават малобройни резултатите, постигнати от съдебната власт по дела, свързани с корупция на високо равнище и организирана престъпност, а през януари 2010 г. имаше нов случай на улично убийство.

Не е докладван напредък относно процедурите за приемане на новия проект на Закона за нормативните актове, с който да се въведат ясни правила за прозрачност и публичен дебат и да се кодифицират различните фази на законодателния процес.

Като цяло разглежданите от съда дела за организирана престъпност отбелязват слаб напредък от средата на 2009 г. и за същия период не е докладвано за издадени присъди.

Снимка на защитата на правата на човека в България

Държавният департамент на САЩ публикува своя Доклад за правата на човека за 2009 г. Частта относно България съдържа интересни наблюдения.

Докладът разглежда представянето на България по отношение на различни категории права на човека. Основните заключения са, че има проблеми с полицейското насилие и лошо отнасяне към задържаните лица в досъдебната фаза, затворниците и малцинствата. Наблюдават се лоши условия в арестите и затворите. Посочват се известни ограничения на свободата на словото, дискриминация срещу религиозните малцинства и всеобща корупция в изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Корупционните практики включват подкупи, измама със средства от ЕС, сложни схеми за присвояване, законодателство, защитаващо частни интереси и официална защита за фигури от организираната престъпност. Корупцията във висшите граждански и административни съдилища се описва като много тежка.

Докладът отчита първоначалните стъпки на новото българско правителство срещу корупцията.

Голяма част от информацията в доклада се основава на съдебните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Без лекарства против рак за българските деца

Наскоро разбрах за наистина тревожен проблем: оказва се, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е спряла доставката на някои лекарства против някои форми на рак за децата под 18 г.

Нека да повторя: не снабдяваме с лекарства българските деца, които страдат от някои форми на рак. Причината за тази ситуация е, че поне две лекарства (Lasparaginase и Purinethol) не са включени в позитивния лекарствен списък на НЗОК за 2009 и 2010 г. Родителите на засегнатите деца казват, че лекарствата са необходими за цялостната терапия на децата им. Някои от родителите успяват да си напазаруват лекарствата от Гърция и Великобритания.

Възниква много прост въпрос: каква точно държава – член на Европейския съюз е България??? Как е възможно да се оставят децата без нормално снабдяване с лекарства? Кой ще поеме отговорността ако здравето на тези деца се влоши поради непостоянното им лечение?

Много може да се каже за неспособността на българската държавна администрация да осигури правата на българските граждани. Но може ли да се постараем малко ПОНЕ заради децата???

Свобода за Иран!

“Където е свободата, там е моята родина.”

Бенджамин Франклин

Народът на Иран очевидно не одобрява сегашното си правителство и протестира. Правителството на Иран от своя страна арестува, измъчва, изнасилва и убива протестиращите, за да уплаши населението на страната.

Категорично протестирам срещу това незаконно, нехуманно и унижаващо третиране на иранските граждани. Присъединявам се към позицията на Върховния представител на ЕС за общата външна политика и политиката на сигурност, в която се казва, че иранският народ „заслужава нещо по-добро”.

Само преди 20 години моята страна беше на ръба на прехода. България беше мрачно място, където потисническият режим държеше в хватката си всеки гражданин и всяваше страх и недоверие между хората. Дори днес в България има немалко хора, които мечтаят за „силна ръка” в управлението. Именно поради всичко това знам колко ценна и крехка е демокрацията.