Tag Archives: възнаграждения

Комисията ще съди държавите-членки за индексацията на възнагражденията

Европейската комисия е заявила, че ще съди държавите членки относно решението им за индексацията на възнагражденията на служителите на институциите на ЕС. Държавите-членки са решили да намалят наполовина процента на индексация на заплатите от 3,7% на 1,85%. Индексацията на заплатите е автоматичен механизъм, който не предвижда корекции.

Някои държави-членки говорят за „политическа чувствителност” на въпроса. Съгласен съм, че някои (особено във Великобритания) могат да започнат да сочат с пръст Комисията; вярвам също така, че правилата следва да се спазват. Държавите-членки следва първо да променят правилата и след това да са политически чувствителни.

Ще бъде интересно да се чуе позицията на Европейския парламент.