Tag Archives: гражданска инициатива

Окончателен компромис по гражданската инициатива

Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент, Комисията и Съвета постигнаха съгласие по т.нар. „гражданска инициатива” (чл. 24 ДФЕС). Гражданската инициатива позволява на един милион европейски граждани да поискат от Комисията да предложи ново законодателство. Основните точки на компромиса:

  • прегледът за допустимост ще се прави при регистрацията;
  • регистрацията се извършва от комитет от поне седем члена от поне седем държави членки;
  • подписите трябва да идват от минимум една четвърт от държавите-членки;
  • Комисията ще помага на организаторите чрез предоставяне на наръчник и точка за контакт;
  • ако инициативата набере един милион подписа се извършват задължителни последващи действия, включително публично изслушване;
  • държавите членки определят как да се потвърди автентичността на подписите.