Tag Archives: декларация

Европейският съвет даде морална подкрепа на Гърция

Неформалното заседание на Европейския съвет напълно подкрепя усилията на гръцкото правителство и неговата решителност да направи всичко необходимо за справяне с бюджетната криза. Държавите-членки на еврозоната заявиха, че ще предприемат решителни и координирани мерки, ако е необходимо, за запазване на финансовата стабилност в еврозоната.

Въпреки това в декларацията няма никакви детайли.

Financial Times прави добър обзор на реакциите в европейската преса.

Проект на декларация за гаранциите за Ирландия по Договора от Лисабон

Вече имаме проекта на декларация на Европейския съвет относно гаранциите за Ирландия по повод на ратификацията на Договора от Лисабон.

По своята същност това е акт на официално тълкуване на текста на Договора от Лисабон, който ще бъде приложен към ратификационния инструмент на Ирландия.

Някои от текстовете не са напълно прецизни и се надявам, че ще бъдат преработени.