Tag Archives: Договор от Ница

Чешкият Конституционен съд отлага решението си

Чешкият Конституционен съд е обявил, че ще постанови решение относно съответствието на Договора от Лисабон с конституцията на Чешката република през следващата седмица.

 

Това означава две неща –

1. На заседанието на Европейския съвет вероятно няма да се вземат решения за постовете председател на Европейския Съвет и върховен представител по общата външна политика и сигурност;

2. Ревизията в чл. 4, пара. 2 и сл. на Договора от Ница ще влезе в сила с всички последици от това.

 

Кой държи ключовете към Договора от Лисабон?

Утре хората в Ирландия ще решат съдбата на Договора от Лисабон.

Но не всичко приключва с това. Седемнадесет чешки сенатори са подали нова жалба срещу Договора от Лисабон в чешкия Конституционен съд. Те твърдят, че гаранциите за Ирландия имат характера на допълнителни клаузи към Договора от Лисабон и че по-конкретно гаранцията за запазване на ирландския комисар представлява ясно изменение на Договора от Лисабон.

В същото време бившият министър-председател на Чешката република Мирек Тополанек казва след среща с Жозе Мануел Барозо, че „ако Договорът от Лисабон не бъде подписан поради отказа на президента Вацлав Клаус да го подпише, [съставът на] Европейската комисия ще бъде съкратен”, оставяйки Чешката република без комисар.

Това можа да е вярно. Но все още се нуждаем от единодушно решение на Съвета по Договора от Ница относно „ротационна система базирана на принципа на равенство”.

Имайки предвид новата процедура пред чешкия Конституционен съд, може би е разумно преговорите да започнат сега.

Германия приключи ратификацията на Договора от Лисабон

С облекчение мога да съобщя, че Германия приключи процеса на ратификация на Договора от Лисабон. Сега остава Ирландия, Полша и Чешката република да ратифицират Договора от Лисабон.

Има редица съобщения за възможното забавяне на процедурата по ратификация в Чешката република (Grahnlaw, Independent.ie). Странно е, че според Euractiv „няма план Б”. А би трябвало да има.

Никой не може правомерно да принуди Чешката република да ратифицира Договора от Лисабон преди 1 ноември. Вече посочих, че е немислимо Европейската комисия да бъде назначена по правилата на Договора от Лисабон ако той не е влязъл в сила до 1 ноември.

Така че най-вероятно ще имаме Европейска комисия, назначена по правилата на Договора от Ница. Дали това ще е временно решение (както предлага Grahnlaw) не е толкова ясно за мен.

Важни институционални измерения на процедурата за избор на Комисия

Жозе Мануел Барозо вече е одобрен като следващия председател на Европейската комисия. Но процедурата не завършва тук; сега трябва да бъде избран колежът от комисари.

Това изисква изследването на два проблема, които се отнасят до състава на следващата Комисия, както и до политическата й ориентация.

Първо, както вече посочих, за първи път председателят на Комисията представи своята политическа програма преди да бъде одобрен от Европейския парламент. Някой може да каже, че това е направено стихийно, на момента. Но по време на дебата преди вота за одобрение лидерът на либералите и демократите в ЕП, Ги Верхофстад, каза:

“Нашата подкрепа е много ясна. Тя е условна. Това означава, че нашата подкрепа ще трае докато виждаме, че тези елементи [от политическата програма] могат да бъдат открити в цялата програма на Комисията (…)

Накрая, нашата подкрепа също ще зависи, както знаете, от структурата на Комисията.”

Това изявление на г-н Верхофстад означава, че бъдещата Комисия ще бъде поставена под директно политическо наблюдение поне от либерал-демократите и че г-н Барозо ще трябва да задоволи определени изисквания относно структурата и разпределението на мандатите в следващата Комисия.

Второ, и много, много по-важно – стои въпросът за Договора от Лисабон. Дори и референдумът в Ирландия да е успешен, много се съмнявам, че всички ратификационни документи ще бъдат депозирани при правителството на Италия преди 31 октомври. Това е много важно, защото чл. 6 на Договора от Лисабон казва, че ще влезе в сила „на първия ден от месеца, следващ този, през който е депозиран ратификационният инструмент от последната измежду подписалите държави, която е предприела тази стъпка.” Има много сигнали, че Чешката република и/или Полша могат да забавят ратификацията.

Ако Договорът от Лисабон не е влязъл в сила на 1 ноември, ще се наложи да изберем Европейската комисия по правилата, съдържащи се в Договора от Ница. Това следва от чл. 4, пара. 2 и следващите от Договора от Ница. Разпоредбите на този договор постановяват, че броят на комисарите трябва да е по-малък от 27. Нещо повече, тези правила изискват единодушното одобрение от Съвета на „ротационна система според принципа на равенството” за избор на членовете на Комисията.

commission_bg

Някои казват, че можем да одобрим колежа от комисари по правилата на Договора от Лисабон в случай, че имаме сигурност относно бъдещата дата на влизане в сила на Договора от Лисабон (например декември). За съжаление това не е вярно. Ако Договорът от Лисабон влезе в сила след 1 ноември и ако Комисията е избрана по правилата на същия договор, то тогава всеки може да оспорва законността на този избор на основание нарушение на първичното право на Общността.

Натиск върху Ирландия за нов референдум през септември

Това се очакваше. Euractiv съобщава, че върху Ирландия се оказва натиск от останалите държави членки да организира нов референдум за ратификацията на Договора от Лисабон през септември. Явно държавите членки са изоставили идеята за удължаване на мандата на настоящата Европейска комисия и сега искат новият състав на ЕК да бъде назначен през октомври по правилата на Договора от Лисабон.

Аз бях доста скептичен към идеята за удължаване на мандата на Комисията. Очевидно правните последици на Договора от Ница сега се разбират по-добре.