Tag Archives: държавна помощ

Нови рестриктивни решения на Съда на ЕС относно публичния достъп до документи

Публикувани са нови решения на Съда на Европейския съюз, които разглеждат регламента за публичен достъп до документи. И двете решения отменят решения на Общия съд (бивш Първоинстанционен съд) и са по-рестриктивни в разбирането си за правото на достъп до документи на институциите на ЕС.

Първото решение – по делото T-194/04 Bavarian Lager v Commission, разглежда въпроса за достъп до лични данни. Съдът посочва, че когато се иска осигуряване на достъп до документи, съдържащи лични данни, се прилагат изцяло правилата на регламента за защита на личните данни. Това означава, че получателя на личните данни трябва да обоснове нуждата от разкриване на личните данни, а субектът на данните има правото да се противопостави във всеки един момент, на легитимно основание относно неговото положение, на разкриването на тези данни, отнасящи се до него/нея.

Във второто решение – по делото T-237/02 Technische Glaswerke Ilmenau v Commission, Съдът разглежда особеностите на процедурата за установяване на държавна помощ. Според Съда заинтересувани страни, различни от съответната държава членка, отговорна за отпускане на помощта, нямат право на достъп до документите в административното дело на Комисията.

ЕК: преструктурирането на „Кремиковци“ се е провалило

Европейската комисия е стигнала до заключението, че металургичният комбинат „Кремиковци“ не е изпълнил бизнес плана, изготвен с цел неговото преструктуриране и одобрен от Комисията през 2006 г. въз основа на специалния протокол относно металургията към Европейското споразумение за отношенията между ЕС и България преди приемането ѝ за член през 2007 г. Предприятието е получило около 222 млн. евро помощ за преструктуриране.

Одобрена е рекордна държавна помощ

Европейската комисия е одобрила рекордна мярка на държавна помощ с плана за преструктуриране на Royal Bank of Scotland (RBS). Общият размер на помощта е между 67 и 111 милиарда евро.

Според Комисията мерките осигуряват устойчиво бъдеще за RBS без продължаване на държавната подкрепа, предвиждат подходящо участие на банката в разходите по преструктурирането и включват предпазни мерки за ограничаване на изкривяванията на конкуренцията, включително чрез намаляване на размера на банката.

GM се отказва от сделката за Opel сMagna и Сбербанк

Бордът на директорите на General Motors е решил да не приключи сделката за продажбата на производителя на автомобили Opel на консорциума от канадската Magna и руската Сбербанк. Сделката беше предмет на разследване от Европейската комисия за незаконна държавна помощ.

Европейската комисия е заявила, че е готова да разгледа нов пакет държавна помощ, който може да бъде предложен от германското правителство с оглед на изненадващото съобщение на General Motors.

Германското правителство беше заявило, че финансовата помощ не е обвързана с купувача. Тогава ми е трудно да разбера реакцията на премиера на Северен Рейн-Вестфалия, Jürgen Rüttgers, който е казал “Поведението на General Motors показва грозното лице на турбокапитализма. Това е напълно неприемливо.” Rainer Brüderle, новият министър на икономиката на Германия, също е казал: „Поведението на General Motors към Германия е напълно неприемливо”.

По моето скромно мнение изказаната германска реакция е напълно неприемлива. Германското правителство писмено потвърди пред Европейската комисия, че държавната помощ в размер на 4,5 милиарда евро не е обвързана с избора на Magna и Сбербанк като победители, и е достъпна за всички участници в наддаването.

Сега последно достъпна ли е помощта за всички участници или не е достъпна или как?

 

Германската помощ за Опел не е, ами, условна

В петък комисарят по конкуренцията Нели Крус е писала на германския министър на икономиката, изразявайки съмнения относно предложението на Германия да предостави финансова помощ в размер на 4,5 млрд. евро на Опел като част от сделката с канадската компания Magna и руската Сбербанк. Както посочва Euractiv, германското правителство неколкократно е повторило, че има „ясни предпочитания” към офертата на Магна, тъй като тя предлага на Опел най-обещаващо бъдеще и би защитила германските работни места.

Правителството на Германия е написало от своя страна писмо до Опел и компанията майка General Motors, в което ги уверява, че държавната помощ в размер на 4,5 милиарда евро не зависи от това Magna и Сбербанк да са победители в търга за Опел и че помощта е на разположение на всички наддаващи в търга. Доста убедително.

Frankfurter Allgemeine Zeitung обяснява, че аргументите „за” сделката нямат нищо общо с конкурентното право на Общността. Но разбира се. Конкурентното право на Общността е украшение, което носим, когато времето е подходящо.

Нели Крус отправя ясно предупреждение за автомобилната индустрия

Комисарят по конкуренцията в ЕС беше доста недвусмислена в нейното послание към държавите членки относно помощта за производителите на автомобили:

“Не можем да приемем едно правителство да подкупва компаниите, за да открадне или закрие работни места [в друга държава членка]”

Нейните коментари идват в отговор на плана на германското правителство за преструктуриране на производителя на автомобили Опел, който план включва предоставянето на държавни гаранции за заеми в размер на 3 милиарда евро.