Tag Archives: Европейски омбудсман

Диамандурос е преизбран за Европейски омбудсман

Никифорос Диамандурос беше преизбран за трети мандат като Европейски омбудсман от Европейския парламент. Неговите приоритети до 2014 г. са:

  • да се гарантира, че ЕС „доставя“ на гражданите правата и ползите, обещани с Договора от Лисабон;
  • да заздрави конструктивния диалог с институциите и органите на ЕС;
  • да подобри услугите за гражданите чрез по-ефективно използване на ресурсите.

Европейският омбудсман критикува разследването на Intel

Wall Street Journal съобщава, че Европейският омбудсман е критикувал в непубликуван доклад поведението на Европейската комисия по време на разследването на американския производител на чипове Intel. Г-н Диамандурос е казал, че Европейската комисия е извършила акт на лоша администрациякато не е включила в делото протокол от среща с представител на компанията Dell Inc., който е свидетелствал по случая.

Докладът посочва, че представителят на Dell е казал на разследващите, че Dell разглежда представянето на Advanced Micro Devices Inc. – основния конкурент на Intel, като „много лошо”. Това би могло да означава, че Dell са избрали чипове на Intel по технически причини.

Годишен доклад на Европейския омбудсман за 2008 г.

Европейският обмудсман представя доклада си за 2008 г.

Омбудсманът е регистрирал 3 406 нови жалби през 2008 г., сравнено с 3 211 жалби през 2007. Почти 60% от всички жалби през 2008 г. са изпратени електронно – по e-mail или чрез формата за жалби на уебсайта на омбудсмана.
24% от жалбите са били от правомощията на обмудсмана. Въпреки това в почти 80 % от обработените случаи обмудсманът е успял да помогне на жалбоподателя чрез образуване на проверка, прехвърляне на случая към компетентен орган или съвет към кого да се обърне.

Повечето проверки, образувани през 2008 г., касаят Европейската комисия (66 %). Основните видове лошо управление според жалбите са липса на прозрачност, включително отказване на информация (36%), несправедливост, злоупотреба с власт (20%), незадоволителни процедури (9%), небрежност (8%), забавяне, което може да се избегне (8%), правна грешка (7%), дискриминация (5%), неуспех да се гарантира изпълнение на задълженията на държава-членка по чл. 226 ДЕО (5%).

Ръководство за жалби до европейските институции

Европейският омбудсман представя ново онлайн интерактивно ръководство за жалбоподатели, които искат да подадат жалба до институциите на Европейския съюз. Ръководството помага на жалбоподателите да открият институцията на ЕС, която има реални правомощия по съответния въпрос.