Tag Archives: Европейски фонд за финансова стабилност

Второто спасяване на Гърция: детайлите

Лидерите на еврозоната одобриха второто спасяване на Гърция, което трябва окончателно да преодолее дълговата криза в страната. Общото финансиране ще възлезе на 109 милиарда евро. Ще бъде използван Европейският фонд за финансова стабилност (ЕФФС), но падежът на заемите ще бъде удължен от сегашните 7,5 години до 15-30 години с гратисен период 10 години. Лихвата по заемите ще бъде около 3,5%, близо до разходите за финансиране на ЕФФС. Падежите на съществуващите заеми от първото спасяване на Гърция ще бъдат удължени. Частният сектор ще допринесе с до 37 милиарда евро. На финансовите институции ще бъдат предоставени няколко опции за участие, включващи обратно изкупуване на гръцки дълг, удължаване на падежа на облигациите и разсрочване на дълг. Гръцките банки ще бъдат капитализирани „при нужда“.

ЕФФС и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) ще могат да:

  • действат въз основа на програма за превенция;
  • финансират рекапитализацията на финансови институции чрез заеми към правителствата, включително на държави, включени в програма за стабилизация;
  • се намесват на вторични финансови пазари въз основа на анализ на ЕЦБ за наличието на изключителни обстоятелства и рискове за финансовата стабилност.

Лихвените равнища и падежите на заемите на ЕФФС за Гърция ще бъдат приложени също и към Португалия и Ирландия.

Ще бъде ли ефективно новото спасяване? Трудно е да се каже. Икономическите коментатори са донякъде скептични. Felix Salmon отбелязва, че тази сделка сама по себе си не е достатъчна, за да направи Гърция отново платежоспособна. Според него това не е еднократно действие и същите инструменти ще се използват за Португалия и/или Ирландия.

Ясно е, че сделката ще облекчи страховете за финансов колапс на еврозоната. Но в същото време сделката не решава проблема с икономическия растеж на Гърция (и по аналогия на Португалия, Ирландия, Испания и т.н.). Основният проблем на еврозоната продължава да съществува. Докато не се справим с макроикономическите дисбаланси и структурните пречки пред растежа, няма да преодолеем причините за настоящата дългова криза.

 

 

Правна рамка на Европейския фонд за финансова стабилност

Вече имаме първоначалната правна рамка на Европейския фонд за финансова стабилност (ЕФФС). Фондът ще бъде регистриран като ООД по люксембургското право (Société Anonyme). ЕФФС е регистриран с едноличен собственик Люксембург, за да приключи бързо създаването му, но след приключване на националните процедури за одобрение дяловете на всяка държава членка в ЕФФС ще съответстват на дела от капитала в ЕЦБ. Задължението на държавите членки да издават гаранции за дълговите инструменти на ЕФФС ще влезе в сила след като критична маса от тях, представляващи 90% от капитала, са приключили националните си парламентарни процедури за одобрение.

В същото време правителствата на държавите от ЕС се договориха да представят проектите на своите национални бюджети една на друга и на Европейската комисия преди да поискат одобрение на бюджета от съответния национален парламент. Идеята е всяко правителство да предостави широката си оценка за растеж, инфлация, приходи и разходи през пролетта, около шест месеца преди разглеждането на бюджета от националния парламент.

Eurointelligence още веднъж подчертава важността на предприемането на всеобхватни политически мерки, цитирайки заключителното становище на МВФ за политиките на еврозоната. Основната разлика в подходите е в отчитане на всички макроикономически дисбаланси, включително данъчните и регулаторните системи в Германия, които насърчават инвестициите в производство и обезкуражават потреблението.