Tag Archives: европейско законодателство

Ново ръководство за достъп до европейското законодателство

Ново ръководство предоставя основната информация относно официалните източници за законодателство – държавни вестници, консолидирано законодателство и законодателни бази данни. Ръководството покрива Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и всяка от държавите-членки на тези организации.

За съжаление ръководството е достъпно само на английски език.

Европейско законодателство в процес на подготовка: статистика

Колегите от блога EU Law ми обърнаха внимание на Регистъра на законодателството на Общността в процес на подготовка. Тогава ми хрумна, че това е добър източник на статистически анализ за броя законодателни актове в процес на подготовка в различните области на общностното право.

Таблицата с резултатите изглежда така:

Общностно законодателство в процес на подготовка, май 2009 г.Общностно законодателство в процес на подготовка, май 2009 г.

Виждаме, че „Външни отношения” водят с 412 акта (главно двустранни споразумения с трети страни – 296 акта). Останалите водещи теми са „Земеделие” (110 акта), „Транспортна политика” (91 акта), „Индустриална политика и вътрешен пазар” (118 акта), „Околна среда, защита на потребителите и тяхното здраве” (138 акта) и „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие” (114 акта).

Разбира се, това не означава, че броят на актовете кореспондира с тяхната важност, но таблицата е добър инструмент за анализ на точките на напрежение в законодателния процес.