Tag Archives: Енергетика

Какъв ресор в ЕК за Румяна Желева?

Българският министър на външните работи, Румяна Желева, е българският кандидат за комисар в следващата Европейската комисия. Министър-председателят Бойко Борисов обяви, че България преговаря за ресора енергетика в следващата Комисия. Това също така означава, че досегашният български комисар, Меглена Кунева, вероятно няма да бъде избрана в следващия състав на Комисията.

Източници от Европейската комисия, цитирани от „Дневник” казват, че България няма никакъв шанс за ресора енергетика в бъдещата Европейска комисия, тъй като страната не е пример за енергиен успех, предлаганият от София кандидат няма никакъв опит в тази област, а и сегашният комисар Андрис Пиебалгс най-вероятно ще запази поста си, но ако това не стане, апетити към мястото му ще имат Франция, Холандия и Полша.

Това оставя отворен въпроса какъв ресор е възможен за г-жа Желева в момента. Дипломатически източници са критикували подхода за предварително обявяване на кандидатурите и възможните ресори.

Както посочи наскоро Ole Ryborg, играта в Брюксел е много по-сложна, отколкото изглежда отвън. Необходимо е много, за да бъдат убедени държавите членки и председателя на Комисията в ценността на кандидатурата за ресора, който се обсъжда. Трябва също да се има предвид, че изслушванията в процедурата по одобрение пред Европейския парламент напоследък стават все по-изискващи. Договорът от Лисабон също има влияние върху преговорите.