Tag Archives: ЕСПЧ

Снимка на защитата на правата на човека в България

Държавният департамент на САЩ публикува своя Доклад за правата на човека за 2009 г. Частта относно България съдържа интересни наблюдения.

Докладът разглежда представянето на България по отношение на различни категории права на човека. Основните заключения са, че има проблеми с полицейското насилие и лошо отнасяне към задържаните лица в досъдебната фаза, затворниците и малцинствата. Наблюдават се лоши условия в арестите и затворите. Посочват се известни ограничения на свободата на словото, дискриминация срещу религиозните малцинства и всеобща корупция в изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Корупционните практики включват подкупи, измама със средства от ЕС, сложни схеми за присвояване, законодателство, защитаващо частни интереси и официална защита за фигури от организираната престъпност. Корупцията във висшите граждански и административни съдилища се описва като много тежка.

Докладът отчита първоначалните стъпки на новото българско правителство срещу корупцията.

Голяма част от информацията в доклада се основава на съдебните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).