Tag Archives: измами

Измамата с въглеродни емисии: облаците се сгъстяват

Излиза, че много хора – включително служители на най-големите германски банки и енергийни фирми, са замесени в ДДС измамите с емисии въглероден диоксид.

Европол преценява, че в някои държави до 90% от целия обем търговия с емисии е бил причинен от измамни действия.

Това очевидно е притеснително. Европейската комисия казва, че нововъведеното обратно начисляване на ДДС ще промени правилата на играта. Наистина е много важно да се пресече спекулирането с ДДС, защото цялата схема за търговия с емисии може да бъде сериозно компрометирана, ако не се въведат веднага сериозни механизми за контрол.

Доклад за напредъка по структурните действия

Европейската комисия представя доклад за напредъка по плана за действие за укрепване на съвместното управление на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Докладът обобщава често срещани грешки при управлението на фондовете на ЕС на национално ниво:

  • сключване на договори без да е спазена правилната тръжна процедура;
  • непълна/неточна документация за обосноваване на разхода (липса на одитна пътека);
  • неправилно изчисляване на разходите;
  • прилагане на неправилна ставка на съфинансиране;
  • завишени искания за плащане.