Tag Archives: искове за преустановяване на нарушения

Кодифицирана директива за потребителските исковете за преустановяване на нарушения

Обнародвана е нова кодифицирана Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите.

Директивата установява общи правила за исковете за преустановяване на нарушения на колективните интереси на потребителите.