Tag Archives: Консервативна партия

Дейвид Камерън за ЕС – малко по-меко

Лидерът на британската Консервативна партия, Дейвид Камерън, е изнесъл реч за Европейския съюз. Един въпрос очевидно е отпаднал от дневния ред на торите – няма да има нов референдум за Договора от Лисабон. Причината – провеждането на такъв референдум ще бъде като провеждането на „референдум за спиране на изгрева на слънцето сутрин”.

Една от конкретните стъпки на евентуалното бъдещо правителство на торите ще бъде да забрани трансфер на суверенитет към ЕС без референдум. Камерън предлага нов закон, който „да установи, че върховната власт остава в тази държава, в нашия Парламент”. Третата мярка е да се предвиди, че всички промени на първичното право на ЕС без нов ратифициран договор (т.нар. pasarelles) да бъдат предмет на „пълно одобрение от Парламента”.

Камерън иска нови изключения за Великобритания от приложението на правото на ЕС:

  • изключване на приложението на Социалната харта;
  • нова, по-добра клауза за изключване на приложението на Хартата на основните свободи;
  • ограничаване на юрисдикцията на Съда на ЕО по наказателни дела до равнището преди Договора от Лисабон.”

Камерън разбира, че новите изключения ще бъдат предмет на одобрение от всички държави членки на ЕС.