Tag Archives: Копенхаген

Позиция на ЕС за Конференцията за климата в Копенхаген

Вече имаме заключенията на Съвета относно позицията на Европейския съюз за Конференцията за климата в Копенхаген. Документът повтаря основните насоки на политиката за климата на ЕС – праг за глобалното затопляне до 2°C над прединдустриалните равнища; общо намаляване на парниковите емисии с 50% до 2050 година, както и намаляване на парниковите емисии в развитите държави с поне 80% до 2050 г.

Това е крос-пост от TH!NK2 Climate Change.

Европейският дневен ред за промените в климата

Нов документ обобщава състоянието на преговорите преди срещата в Копенхаген и за трудностите да се постигне съгласие. За мен е по-важно, че са очертани въпросите, на които Европейският съюз държи в преговорите:

  • Обвързващи цели за намаляване на емисиите във всички индустриализирани държави въз основа на сравними усилия;
  • Подходящи действия на развиващите се държави за намаляване на емисиите;
  • Рамка за действие за адаптация към промените в климата;
  • Намаляване на обезлесяването и насърчаване на устойчиво управление на горите в тропическите райони;
  • Осъвременени правила за отчитане на емисиите при използване на земеделски земи, промяна на предназначението на земеделски земи и горско стопанство;
  • Разширен международен пазар на емисии, който да генерира финансова подкрепа за развиващите се държави и да насърчи икономически ефективно намаляване на емисиите;
  • Предоставяне на международно финансиране на развиващите се държави, за да се допълнят финансовите потоци от пазара на емисии у местното финансиране;
  • Пакет мерки за техническо сътрудничество и финансиране за по-бързото развитие на нисковъглеродна световна икономика.

Това е крос-пост от Th!nk 2 Climate Change.