Tag Archives: Латвия

Комисията предлага увеличаване на съфинансирането от фондовете на ЕС за шест държави

Европейската комисия предлага да се увеличи размера на съфинансирането от фондовете на ЕС за шест държави членки, които бяха засегнати от кризата.

Предлага се шест държави да се възползват от допълнителното съфинансиране: Гърция, Ирландия, Португалия, Румъния, Латвия и Унгария.

Мярката не представлява ново или допълнително финансиране, но позволява по-ранното използване на средствата по политиката на ЕС за сближаване, развитие на селските райони и рибарството. Приносът на ЕС ще се увеличи до максимум 95% в случай на искане от засегнатата държава членка. Тази мярка би следвало да се комбинира с приоритизиране на проекти, фокусирани върху растежа и заетостта, като преквалификация на работници, развитие на бизнес клъстъри и инвестиции в транспортната инфраструктура. По този начин може да бъде подобрено изпълнението на програмите, да се подобри усвояването и да се вкарат повече пари в икономиката.

Мярката засяга държавите, които са най-засегнати от кризата и които вече са получили финансова помощ по линия на механизма за баланса на плащанията за държавите извън еврозоната (Румъния, Латвия и Унгария) или от Европейския механизъм за финансова стабилизация за държавите в еврозоната (Гърция, Ирландия и Португалия). България не е включена в тази схема.

 

 

Може ли финансовата криза в Латвия да въздейства на България?

Не съм икономист, но този въпрос е твърде важен: Mary Stokes от RGE Monitor твърди, че кризата в Латвия може да разклати доверието в българския валутен борд.

Предисторията: Латвия е в дълбока финансова криза и според Stokes девалвацията на местната валута – лат, е неизбежна. Това може да увеличи напрежението върху българския валутен борд, защото България следва същата траектория на икономически растеж и спад, както в Прибалтика.

Важен аспект на проблема с Латвия е моментът на влизането в механизма ERM II. Stokes смята, че за Латвия би било най-добре бързо да девалвира валутата си и да въведе еврото.